Fortum ja Leanheat yhteistyöhön TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kanssa – kysyntäjoustolla älykkäämpää kaukolämpöä asuinkerrostaloihin

Fortum ja Leanheat kehittävät yhdessä asuinkerrostaloihin soveltuvaa kaukolämmön kysyntäjoustoratkaisua. Sen avulla on tarkoitus pienentää lämmityskustannuksia asumismukavuudesta tinkimättä. Ratkaisua pilotoidaan TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kymmenessä asuinkerrostalossa Espoossa ja Järvenpäässä keväällä 2015. Kysyntäjoustossa kerrostaloihin varataan lämpöä edullisena aikana ja hyödynnetään se esimerkiksi kylmänä talvipäivänä, kun energia on kalliimpaa.

Energian tuottaminen on sitä tehokkaampaa, mitä tasaisempaa kysyntä on. Kaukolämmön kysyntäjouston tavoitteena onkin tasoittaa energian kulutusta ja tarjontaa. Käytännössä tämä tehdään varaamalla lämpöä etukäteen kiinteistöihin ja hyödyntämällä näin syntyviä lämpövarastoja kysyntäpiikkien aikana. Kiinteistöautomatiikka ohjaa varaamista ja purkamista hintasignaalin eli tuntipohjaisen hintaennusteen pohjalta.

”Lämmöntarve on suurempi esimerkiksi talviaamuisin, jolloin varalämpölaitoksemme käynnistyvät turvaamaan lämmönsaannin kaikille asiakkaillemme. Tämä aiheuttaa hetkellisen tuotantokustannuksen nousun. Pilotissa haluamme selvittää, voimmeko saavuttaa tasaisempaa kulutusta varaamalla lämpöä kiinteistöihin etukäteen”, kertoo Susanna Huuskonen Fortumilta. ”Kysyntäjoustolla on positiivinen vaikutus myös ympäristöön, sillä parhaassa tapauksessa fossiilisia polttoaineita käyttävä varalämpölaitos voidaan jättää käynnistämättä”, jatkaa Huuskonen.

Pilotissa kysyntäjoustoa hyödynnetään kerrostaloissa Leanheat-järjestelmän avulla. Järjestelmän piiriin kuuluvien kerrostalojen kaikki asunnot on varustettu lämpösensoreilla, ja talojen lämmitysjärjestelmää voidaan ohjata joustavasti.” Leanheat mahdollistaa kysyntäjouston hyödyntämisen erityisen älykkäästi – tämä tarkoittaa muun muassa sitä, etteivät asukkaan olosuhteet heikkene kysyntäjouston aikana ”, toteaa Jukka Aho Leanheatilta.

TA-Yhtymä ja Järvenpään Mestariasunnot pyrkivät kysyntäjouston avulla hillitsemään asumiskustannusten nousua. ”Kaikki keinot, joilla voimme vähentää kustannusten nousua asukkaillemme, ovat enemmän kuin tervetulleita. Emme kuitenkaan olisi lähteneet tähän mukaan, jollemme pystyisi kysyntäjoustoa hyödyntäessämme takaamaan asukkaille hyviä asumisolosuhteita. Tämä pystytään onneksi turvaamaan kattavan mittausverkostomme avulla.” toteaa Olli-Pekka Piironen TA-Yhtymästä.