Sijoituksellaan Danfoss vahvistaa asemiaan kerrostaloasuntojen ja kaukolämmön kansainvälisillä markkinoilla.

Danfoss ja Leanheat ovat sopineet yhteistyöstä, jonka yhteydessä Danfoss ostaa 23 prosentin osuuden Leanheat Oy:stä (Pandia Oy:n tytäryhtiö). Leanheat on suomalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa esineiden internettiin ja tekoälyyn perustuvia energiatehokkaan kiinteistöjen ylläpidon palveluita kerrostaloihin ja kaukolämpötoimittajille.

Danfossin asiantuntijuus yhdistettynä Leanheatin älykkäisiin ratkaisuihin mahdollistaa Danfossin aseman vahvistamisen kiinteistö- ja kaukolämpömarkkinoilla ja edistää Danfossin tärkeimpien tuotteiden digitalisointia.

”Yhteistyö Leanheatin kanssa mahdollistaa vahvan ohjelmisto- ja palveluelementin lisäämisen markkinajohtajan asemaamme lämmityssegmentissä. Strategianamme on lisätä uusia digitaalisia elementtejä ydintuotteisiimme, mikä mahdollistaa energiatehokkaiden ratkaisujen ja uuden ennaltaehkäisevän kiinteistöhuollon palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme.” Kommentoi Niels B. Christiansen, Danfossin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

”Tämä on merkkipaalu yrityksellemme. Yhteistyö Danfossin kaltaisen markkinajohtajan kanssa laajentaa mahdollisuuksiamme sekä uusien markkinoiden tavoittamisessa että tuotekehityksessä. Yhdessä pystymme toimittamaan yhä enemmän arvoa asiakkaillemme kiinteistö- ja kaukolämpöalalla.”, kommentoi Jukka Aho, Leanheat Oy:n toimitusjohtaja.

Sopimuksen myötä Danfoss liittyy Leanheatin hallitukseen. Leanheat on osa Pandia Oy:ta ja Pandia Oy hallinnoi jatkossakin osakkeiden määräenemmistöä. Osapuolet eivät julkaise sijoituksen määrää tai kaupan muita ehtoja.