Järvenpään alueella noin 2000 asuntoa omistava Järvenpään Mestariasunnot Oy on hyödyntänyt Leanheat-konseptia osana kiinteistöjen ylläpitotoimintaa vuodesta 2014 lähtien. Mestariasunnot on lisäksi ollut mukana kaukolämmön kehityksen eturintamassa Järvenpään Kaupungin ja energiayhtiö Fortumin kanssa.

 

Käyttöönoton ensimmäisiä tavoitteita oli energiatehokkuuden ja asuntojen sisäilmaston parantaminen. Kokeilu aloitettiin ensin 5 kiinteistössä, joissa asuntokohtaisella mittauksella, lämmityksen tekoälyohjauksella ja patteriverkoston hienosäädöillä saavutettiin 11 % säästö energian kulutukseen.

Tulokset olivat hyviä, joten päätimme ottaa järjestelmän asteittain käyttöön myös muissa taloissamme – tällä hetkellä mukana on 20 kiinteistöä ja loppuvuonna 2017 asennetaan vielä 19 lisää, tämä tarkoittaa yhteensä 1370 asuntoa. Lähdimme samalla mukaan kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää lämmityksen hetkellisiä tehopiikkejä”, kertoo toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi.

Energian kulutuksen vähentämisen ohella Leanheatin tehojoustolla onkin pienennetty rakennusten huipputehotarvetta yli 10 %, joka on tarkoittanut Mestariasunnoille noin 6 % lisäsäästöä lämmityslaskussa.

Käytön myötä asuntokohtainen mittadata (lämpötila, kosteus) ja siihen pohjautuvat analyysit ovat löytäneet tiensä jokapäiväiseen kiinteistöjen huoltotoimintaan. Mestariasuntojen huoltomiehillä on käytössään tablet-laitteet, joilta on jatkuvasti nähtävissä jokaisen asuntojen olosuhteet sekä mahdollisista poikkeamista automaattisesti tehdyt havainnot ja hälytykset”, toteaa kiinteistömestari Tero Passi Mestaritoiminta Oy:stä.

Jatkuvan mittaamisen ja automatiikan avulla talot pysyvät paremmassa kunnossa pienemmällä vaivalla. Automaatioasteen kasvaessa turhien kiinteistökäyntien määrä vähenee ja tarve esimerkiksi kalliille perussäätöinvestoinneille pienenee. Samalla henkilöstö voi keskittyä tuottaviin töihin. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että meidän ei tarvinnut tänä vuonna korottaa vuokria”, kertoo toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi.

Lisää kehityshankkeita – kysyntäjoustolla eroon varavoimaloista?

Järvenpään Kaupunki on yhdessä Fortumin kanssa tutkinut mahdollisuutta, jossa reservijoustolla voitaisiin tulevaisuudessa korvata huippulämmöntuotantoa ja jopa purkaa huippulämpölaitos. Pilotissa on mukana Järvenpään Kaupungin toimitilakiinteistöjä.

Reservijoustossa kiinteistöjä käytetään lämpöakkuina, jonka avulla voidaan vähentää lämmönkulutusta huippukulutuksen aikana tapahtuvassa lämmöntuotantohäiriössä.  Rakennuksien sisälämpötilan annetaan hallitusti laskea, jolloin kiinteistön lämmönkulutus vähenee merkittävästä. Kun reservijoustojärjestelmässä on mukana riittävästi kiinteistöjä, jousto riittää kattaman tuotantohäiriön aiheuttamaan tehovajeen.  Näin huippulämmöntuotantoa tarvitaan vähemmän.”, kertoo kehityspäällikkö Timo Aaltonen Fortumilta.

Järvenpäässä energian kulutuksen ohjauksella on laajempaakin merkitystä. Kaupungissa on huippulämpölaitos, jota tarvitaan erittäin harvoin. Kun reservijoustojärjestelmässä on riittävästi kiinteistöjä, koko huippulämpölaitos voidaan purkaa ja tilalle rakentaa vaikkapa uusia asuntoja.