Vuonna 2007 perustettu LähiTapiola Kiinteistövarainhoito hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa eri puolilla Suomea. Se etsii aktiivisesti mielenkiintoisia sijoituskohteita markkinoilta tarjoten asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa kiinteistöihin sekä suoraan että epäsuorasti kiinteistörahastojen kautta.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kohteille on tyypillistä uutuus. Keskimäärin eri kiinteistökohteet eivät ole 6 vuotta vanhempia.

Vastuullisena yrityksenä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on liittynyt mukaan kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan eli VAETSiin. Tavoitteena on lisätä vuokrakiinteistöjen energiatehokkuutta. Nykyinen energiatehokkuussopimuskausi kestää vuoteen 2025 ja sitä ennen tuloksia on saatava.

Uusissa kiinteistöissä energiatehokkuuden lisääminen on kuitenkin paljon hankalampaa kuin vanhoissa, koska uudet kiinteistöt on jo alun perin rakennettu hyvin kehittynyttä rakennustekniikkaa hyödyntäen ja uusien rakennusmääräysten mukaisesti.

Tutkimme eri vaihtoehtoja energiatehokkuuden lisäämiseksi kohteissamme. Leanheatin ratkaisu energiatehokkuuden parantamiseksi lämmityksen ohjaustapaa kehittämällä osoittautui kustannustehokkaaksi, joten päädyimme siihen”, kertoo ympäristöpäällikkö Eero Kokkonen LähiTapiola Kiinteistövarainhoidosta.

Leanheatin ratkaisu oli nopea ottaa käyttöön eikä se edellyttänyt suuria teknisiä muutoksia”, Kokkonen jatkaa. ”Jo parissa kuukaudessa olemme huomanneet saavamme tuloksia. Huipputehojen lisäksi olemme saaneet aikaan myös energiansäästöä”, Kokkonen kertoo.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana VAETSissa, koska vastuullisena kiinteistösijoittajana se toimii kansallisten energiansäästötavoitteiden hyväksi. Energiatehokkuuden lisääminen jopa uusissa, hyvin rakennetuissa kohteissa tuo silti useita suoria etuja eri osapuolille.

Tasaisemmat sisäilmaolosuhteet lisäävät asukastyytyväisyyttä. Energiatehokkuuden lisääminen myös leikkaa kustannuksia, mikä parantaa sijoittajien kiinteistöistä saamia tuottoja”, Kokkonen sanoo.

Hyvien kokemusten ansiosta LähiTapiola Kiinteistövarainhoito suunnittelee ratkaisun käytön lisäämistä edelleen. Energiatehokkuuden parantaminen edelleen on järkevää niin ympäristön, asukkaiden kuin sijoittajienkin kannalta myös tulevaisuudessa.