Energia-ala elää voimakasta murroskautta. Muutoksen takana on uusiutuvien energialähteiden lisääntyvä käyttö ja älykkäiden ratkaisujen tuleminen energia-alalle.

Energia-alan murros ja niihin haettavat ratkaisut täyttivät Helsingin Musiikkitalon puheenvuoroista, joita kuultiin Leanheatin seminaarissa 20 maaliskuuta 2018.

Motiva Servicesin toimitusjohtaja Petri Väisäsen mukaan epävarmuus on lisääntynyt selkeästi energia-alalla parinkymmenen vuoden aikana. Tuuli- ja aurinkoenergian hinta on laskenut rajusti ja niiden osuus energiantuotannossa on kasvanut nopeasti. Esimerkiksi Saksassa joinain päivinä sähkönkulutus on jo hoidettu kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä. Kun tuotantoa on aurinkoisina ja tuulisina päivinä liikaa, ensimmäiseksi loppuu öljyn käyttö voimaloissa. Kun kulutusta ja tuotetun energian tarvetta yksittäisten lähteiden osalta on vaikeampi ennustaa, myös investointien tekemisestä tulee vaikeampaa. Tämä lisää painetta erilaisten joustojen ja energian varastointimuotojen käyttöön.

Kiinteistöjen omistajat etsivät ratkaisuja ajankohtaisiin energiakysymyksiin eri lähtökohdista. Esimerkiksi Espoon Asuntojen haasteena on energiatehokkuuden parantaminen edelleen, kun helpot toimet on jo tehty. Lisää energiatehokkuutta on haettu toimitusjohtaja Jaakko Kammosen mukaan Leanheatin avulla. Järjestelmä on jo asennettu yli 5000 asuntoon yhtiössä ja tuloksia on tullut. Tehojouston avulla perusmaksuja on saatu alas jo yli 20 prosenttia. Koko energiakulutuksen optimointi on tuonut 7 prosentin säästön, kun esimerkiksi aiempaa ylilämmittämistä on pystytty välttämään.

Kiinteistökannan hajautuminen eri omistajille laittaa myös rajoitteita mahdollisille ratkaisuille. Esimerkiksi Kojamo on Suomen suurin asuntosijoittaja, mutta sekin omistaa vain 4 prosenttia Suomen vuokra-asunnoista. Kehitysjohtaja Teemu Suilan mukaan tämä tarkoittaa, ettei ole järkevää kehittää omaa alustaa uusille ratkaisuille. Siksi Kojamokin hakee markkinoilta modulaarisia tuotteita, jotka puhuvat keskenään.

Koko Suomen väestöstä jo 2 prosenttia elää asunnoissa, joiden lämmitystä Leanheat seuraa. Leanheatin operatiivinen johtaja Lassi Viitala esitteli yhdistettyjä lukuja kaikkien asiakkaiden osalta. Viime lämmityskaudella Leanheatin ratkaisu leikkasi huipputehoja 30 megawatin edestä. Tähän mennessä Leanheatin asiakkaiden huipputehojen leikkaus on tuonut asiakkaille jo 1,5 miljoonan euron säästöt.

Sekä Leanheatin toimitusjohtaja Jukka Ahon että kehityspäällikkö Ossi Porrin esittelemä kumppanuusverkosto tarjoaa uusia mahdollisuuksia lisäsäästöihin. Yksi kumppaneiden tuoma uusi mahdollisuus energiatehokkuuden lisäämiseksi on ilmastoinnin liittäminen Leanheat-järjestelmään. Ilmanvaihdon kautta poistuu jopa yli neljännes lämmöstä. Viime lämmityskaudella Leanheat on tehnyt kumppanin kanssa lupaavia testejä, joita laajennetaan edelleen ensi talvella. Lisää mahdollisuuksia uusiin sovellusalueisiin kumppaneiden kanssa tuo edelleen antureiden hintojen nopea lasku. Vuodessa lämpötila- ja kosteusantureiden hinnat ovat laskeneet lähes puolella.

Myös energayhtiöt ovat mukana talkoissa. Hyvänä esimerkkinä älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton nopeasta laajenemisesta energiayhtiöiden kautta on Fortumin kehityspäällikkö Anne Salosen esittelemä SmartLiving-asukaskäyttöliittymäratkaisu. Ensimmäinen pilottikohde aloitti toimintansa reilu vuosi sitten. Nyt palvelu on jo laajentunut kansainväliseksi. Viimeisimpänä uutena kohteena Fortumin SmartLiving-pilotti on alkamassa Puolassa juuri näinä hetkinä.


Leanheatin asiakasseminaari järjestettiin toista kertaa ja loistavan palautteen siivittämänä tarjoamme varmasti myös jatkossa vastaavia kohtaamispisteitä, tapahtumia ja verkostoitusmistilaisuuksia!