Vastuullisuus on osa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kaikkea sijoitustoimintaa ja omistajaohjauksen periaatteita. Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kattamiin aihealueisiin kuuluu myös ilmastonmuutoksen hillintä. Kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseen Varma käyttää Leanheatin ratkaisua.

Vastuullinen sijoittaminen on tullut jäädäkseen. Varma katsoi jo pari vuotta sitten, ettei vastuullisuus ole ristiriidassa tuottovaateen kanssa pitkällä aikavälillä, vaan että sijoittajilla ja yrityksillä on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi paikka elää. Tämän on toteuduttava myös sijoituspäätöksissä.

Varma julkaisi vuonna 2016 sijoitusten ilmastopolitiikan, jossa se asetti kunnianhimoiset tavoitteet sijoitusten hiilijalanjäljen keventämiseksi eri omaisuuslajeissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on muokata salkusta Pariisin ilmastokokouksen mukainen eli Varma on mukana jarruttamassa ilmaston lämpenemistä yli kahden lämpöasteen. Varman sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mielestä tavoite ei ole kaukana.

Sijoittajalle ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii keskittymistä pariin aihealueeseen. On mietitty, miten minimoida fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää riskiä ja samalla etsitty hyötyä tulevaisuuden teknologioista”, Rytsölä sanoo.

Varma omistaa eri puolella Suomea lukuisia kiinteistöjä, mukaan lukien 4100 asuntoa. Varmalla on kiinteistöjen osalta sekä omia tavoitteita että tavoitteita, joihin se on sitoutunut liittyessään kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan eli VAETSiin.

Asuntojen osalta helpoin tapa leikata hiilidioksidipäästöjä on puuttua lämmitykseen”, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula.

Leanheatin ratkaisun avulla asuntojen ylilämmitys on vähentynyt, kulutushuippuja on saatu tasoitettua ja rakennuksen ongelmiin on voitu nopean havaitsemisen takia puuttua heti ilman, että lämpö olisi ehtinyt pitkään valua turhaan pois asunnosta. Energiankulutus on vähentynyt ja tämän myötä myös hiilidioksidipäästöt.

Markkula tähdentää, että sijoitus Leanheatin ratkaisuun on ollut hyvä myös taloudellisesti.

Tämän sijoituksen takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta”, Markkula kertoo.

Varma on vertaillut Leanheatin avulla saatuja tuloksia siihen, mitä se on samanaikaisesti saanut kilpailevan ratkaisun käytöstä. Tässä vertailussa Leanheat on tuottanut selkeästi vahvemmat tulokset. Tulokset ovatkin olleet niin hyviä, että Varma suunnittelee nyt Leanheatin ratkaisun käytön laajentamista omistamissaan kiinteistökohteissa.