Avara on Suomen johtava asuinkiinteistöjen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö. Se toimii arvostettuna, luotettavana ja vastuullisena strategisena kumppanina sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa asuinkiinteistöihin Suomessa. Avara vastaa noin 8 000 vuokra-asunnon johtamisesta isoissa kasvukeskuksissa, joissa muuttopaineen vuoksi vuokra-asuntojen tarve on kaikkein suurin.

Pitkäjänteisesti toimivana suuryrityksenä Avara ajattelee paljon, mitä tulevaisuuden asuminen voisi olla ja miten asumisen muutokset voivat vaikuttaa toimialaan. Elämään vaikuttavia trendejä ovat luonnonvarojen niukkeneminen ja tarve hidastaa ilmastonmuutosta. Tästä johtuen kiinteistöalalla keskeistä ja ajankohtainen aihe on energiatehokkuus.

Jo yli puolet Avaran asuntokannasta kuuluu tehokkaan energianhallinnan piiriin, ja loput viedään samaan ratkaisuun seuraavan parin vuoden aikana. Avara käyttää keskeisenä ratkaisuna energianhallinnassa Leanheatia, jonka itseoppivan järjestelmän avulla optimoidaan rakennuksen lämmityksen toimintaa.

Yhteistyön kehittäminen Leanheatin kanssa on Avaran kannalta tärkeää. Haluamme olla yhteistyössä kehittämässä yhä tehokkaampia keinoja vähentää energiakustannuksia ja sitä kautta kannamme ympäristövastuuta”, kertoo Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen.

Avaran johtama asuinkiinteistökanta mahdollistaa uusien teknologien testaamisen ja nopean käyttöönoton. Pystymme nopeaan päätöksentekoon ja sitä kautta hyväksi havaitut menetelmä voidaan ottaa laajasti käyttöön nopeassa aikataulussa”, Savolainen kertoo.

Energiahallinnan piiriin kuuluviin asuntoihin on asennettu sensorit, jotka lähettävät tietoa lämpötilasta ja kosteudesta optimoiden energiatehokkuutta jatkuvasti. Järjestelmästä löytyy esimerkiksi sääennustukseen perustuva ennakointimekanismi, joka auttaa varautumaan nopeisiin sään muutoksiin, kuten lämpöaaltoihin ja paukkupakkasiin.

Lisäksi järjestelmän avulla pystytään varmistamaan, että lämmityslaitteistot toimivat kuten pitää, ja mahdolliset viat havaitaan aikaisessa vaiheessa. Tyypillisesti asukas ei ehdi edes huomata ongelmia, kun ne on jo hoidettu kuntoon.

Asukkaille Leanheatin teknologian käyttö on tarkoittanut asumisen laadun parantumista, sillä he arvostavat asumisen ekologisuutta, asumismukavuutta ja laadukkaita asumisolosuhteita.

Kun energianhallinta on Avaran omissa käsissä, pystymme seuraamaan asuntojen lämpötiloja ja pitämään yllä optimaalisia lämpöolosuhteita säästä tai vuodenajasta riippumatta”, kertoo Avaran liiketoimintajohtaja Arto Nieminen.

Energianhallintaan panostaminen on Avarassa tärkeää myös ylläpitokustannusten ja vuokrankorotusten hillitsemiseksi. Noin 60 % kiinteistöjen energiakustannuksista tulee lämmöstä, 30 % vedestä ja 10 % huoneiston ulkopuolisesta kiinteistösähköstä. Avaran energiahallinta tuo jopa 10–20 % säästöt lämpöenergian käytössä, mikä tarkoittaa alentuneita lämmityskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Avara aikoo myös laajentaa Leanheatin ratkaisun käyttöä uusille alueille. Seuraavaksi Avara aikoo integroida ilmanvaihdon Leanheatin järjestelmän kanssa.

Leanheat on Avaralle merkittävä investointi, ja on ollut kunnia olla mukana kehittämässä ratkaisua yhtenä pioneerikumppaneista”, sanoo Nieminen.