TopAir-ilmanvaihtolaitteiden ja Leanheatin yhdistäminen toi lisäsäästöjä ja helpotti käyttöä

Leanheatin ja sen kumppaniyritysten ratkaisujen yhdistäminen tuo uusia mahdollisuuksia säästää kiinteistön kuluista, lisätä asumismukavuutta ja hoitaa kiinteistöjä helpommin. Leanheat ja ilmanvaihtolaitteita valmistava ENTOS Optimisäätö yhdistivät ratkaisunsa. Kun lämmityksenhallinnan ja ilmanvaihdon järjestelmät keskustelevat keskenään, molemmista järjestelmistä saa enemmän irti.

Leanheatin tekoälyratkaisu on jo vuosia leikannut kiinteistöissä huipputehoja ja auttanut välttämään ylilämmitystä. Samalla se on parantanut sisäilman laatua. Ilmanvaihdon kautta poistuu kuitenkin 25–35 prosenttia rakennusten lämpöenergiasta Suomessa. Kun aiemmin tehdyn lämmityksenhallinnan lisäksi tekoäly yhdistetään myös ilmanvaihtoon, voidaan lämmityksen säästöjä kasvattaa edelleen.

ENTOS Optimisäädön TopAir on energiansäästöä synnyttävä ilmanvaihtokeskus. Huippuimurit huolehtivat raikkaan ilman saatavuudesta sisällä lisäten samalla asumismukavuutta, sillä turhan tehostuksen vähentyessä vedon tunne ja ylimääräiset ilmanvaihdon äänet poistuvat.

Kun järjestelmät yhdistetään keskustelemaan keskenään, älykäs yhdistelmä pääsee tuottamaan parhaat tulokset kaikille: entistä enemmän asumismukavuutta, vieläkin vähemmän kustannuksia, yhä vaivattomampaa käyttöä.

Kun Leanheatin ja TopAirin ohjausjärjestelmät juttelevat keskenään, saadaan säädöt ja ohjaus tehtyä tarkemmin”, sanoo ENTOS Optimisäädön toimitusjohtaja Aki Pohjalainen.

TopAir seuraa antureiden kautta reaaliaikaisesti poistokanavasta muun muassa sisäilman lämpötilaa, kosteutta, painetta ja hiilidioksidipitoisuutta. Se poistaa ilmaa vain tarpeen mukaan ja samalla varmasti aina silloin, kun tarvetta on. Ylimääräistä hapekasta ja lämmintä ilmaa ei enää turhaan poisteta. Tavallisesti minimi-ilmanvaihtoa on tehostettu aikaohjatusti raikkaan ilman saamisen varmistamiseksi, mutta tällöin tulee usein lisättyä ilmanvaihtoa myös silloin, kun tarvetta ei varsinaisesti ole.

Leanheatin älykäs järjestelmä huomioi ilmanvaihdon aiheuttamat muutokset lämmitystarpeeseen ennakoiden. Leanheatin järjestelmä oppii, milloin TopAir vähentää lämpöhukkia ja tätä kautta lämmitystarvetta. Se tekee tarvittavat lämmityksensäädöt jopa etukäteen kustannustehokkaimmalla tavalla – eikä vain lisää tai vähennä lämmitystä sitten, kun muuttunut ilmanvaihto on jo alkanut vaikuttaa lämpötilaan sisällä. Turhat kulutuspiikit saadaan leikattua pois.

Järjestelmien yhdistäminen tarkoittaa myös kiinteistön hoidosta vastaavalle helppoutta. Kumpaakin järjestelmää voidaan ohjata samasta yhteisestä käyttöliittymästä, jonka suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota helppokäyttöisyyteen.

Yhä useammalle kiinteistönomistajalle energiatehokkuuden kasvattaminen on tärkeä tavoite. Yhdistettynä Leanheat ja TopAir auttavat kasvattamaan energiatehokkuutta eniten ja näin vähentämään energiatuotannon kasvihuonepäästöjä.

Asokodit sai selvät säästöt

Asuntosäätiö-konserni on Suomen neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja. Se on pitkän aikaa toivonut mahdollisuutta saada kiinteistöjen huollon käyttämät eri järjestelmät keskustelemaan keskenään, jotta suuren kiinteistöjoukon huoltaminen olisi sekä edullista että helppoa.

Konserni päätti kokeilla espoolaisessa Asokoti-kohteessaan Aallonmerkki 4 sitä, kuinka paljon etua se voi saada yhdistämällä Leanheatin ja TopAir-ratkaisut. Lopputuloksena Asuntosäätiö kohteessa saatiin suuremmat säästöt ja asumislaatu parani enemmän kuin kumpikaan ratkaisu olisi saanut yksin aikaan.

20-vuotisen historiansa aikana kohde ei koskaan ole lämmennyt yhtä edullisesti kuin viime lämmityskaudella, jolloin kokeilimme järjestelmien yhdistämistä”, kertoo Asokotien kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki.

TopAir-laitteet asennettiin kohteeseen vuoden 2018 alussa. Alkuun laitteita ajettiin kello-ohjauksella. TopAir-laitteet siirrettiin toimimaan helmikuun lopussa tarveperusteisesti, jolloin poistoilmanvaihtoa tehostettiin enää vain tarpeen mukaan. Analyysissä vertailtiin energian kulutuksia ennen ja jälkeen tarveperustaiseen ilmanvaihtoon siirtymistä.

Leanheat teki koetuloksia varmistamaan erilaisia laskennallisia simulaatioita, joissa verrattiin lämmitystarvetta kello-ohjauksen ja tarveperustaisen ilmanvaihdon välillä. Kun arvioidaan yhtä aikaa sekä toteutuneita että simulaatioiden tuottamia tuloksia, saadaan varmin käsitys ilmanvaihdon yhdistämisen vaikutuksista.

Sekä toteutuneiden mittausten että simulointien perusteella Leanheatin ja TopAir-järjestelmien yhdistäminen tuottivat keskimäärin noin 18 prosentin ylimääräiset energiansäästöt verrattuna siihen, että Leanheatin järjestelmä toimii ilman tavanomaisesti ilman erillistä yhdistämistä ilmanvaihtoon.

Olen erittäin tyytyväinen”, Jalomäki kertoo ja tuo esiin myös asukkaan saamat edut. Tämä on lisännyt asukasmukavuutta ja tuo alemmat kulut myös asukkaille.”

Yhdistäminen leikkasi myös huipputehoja. Tulosten tultua järjestelmän käyttöä on päätetty laajentaa myös muihin kohteisiin.