Leanheatilla on maailman parhaat asiakkaat! Näin myös toimitusjohtajamme Jukka Aho totesi vuoden 2017 toimintakatsauksessaan. Asiakkaamme ovat aina ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti osallistuneet ratkaisujemme kehitykseen. Leanheatin toiminnan kasvaessa haluamme myös jatkossa varmistaa, että asiakkaamme kokevat kanssamme toimimisen helpoksi ja mutkattomaksi sekä ratkaisumme tuovan menestystä ja lisäarvoa heidän omaan liiketoimintaansa.

Saavuttaaksemme mahdollisimman kattavan ja syvällisen ymmärryksen asiakkaidemme nykyajatuksista, päätimme toteuttaa tähän pureutuvia one-to-one asiakaskeskusteluja. Noin kymmenen asiakastamme osallistui keskusteluihin ja niiden sävy oli varsin innostava; kaikki osallistuneet tahot suhtautuivat hyvin ennakkoluulottomasti ja positiivisesti uusiin teknologioihin sekä sovelluksien hyödyntämiseen omassa organisaatiossaan. Teknologian kehittymisen lisäksi energiaan, sen kustannuksiin ja säästöön liittyvät teemat olivat selvästi asiakkaillemme tärkeitä asioita. Olemmekin erityisen iloisia, että pystymme konkreettisesti auttamaan juuri tämän alueen haasteissa.

Oli ilo kuulla, miten asukaslähtöisesti asiakkaamme ajattelevat omassa liiketoiminnassaan, ja kuinka he antavat painoarvoa ympäristötekijöille päätöksenteossaan – kun jaamme nämä samat arvot ja toimintaperiaatteet asiakkaidemme kanssa, on kumppanuus molemmin puolin varsin antoisaa!

Leanheatin ratkaisun osalta asiakkaamme olivat tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin ja ratkaisun toimivuuteen. Lisäksi kiitosta tuli ongelmanratkaisukeskeisestä lähestymisestämme, järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja siitä, että kanssamme on vaivatonta kommunikoida, sekä jatkuvasta palvelumme kehittämisestä. Tämä palaute on rohkaisevaa, sillä nyt tiedämme keskittyneemme juuri oikeisiin asioihin asiakkaidemme näkökulmasta katsottuna. Tulemme myös jatkossa panostamaan aktiivisesti näihin osa-alueisiin.

Ruusujen lisäksi saimme erinomaisia kehitysehdotuksia ja saadun palautteen pohjalta tulemme mm. kehittämään raportointiamme jatkossa vielä selkeämmäksi ja kattavammaksi. Tähän liittyen olemmekin jo uudistaneet uusien kohteiden käyttöönottoprosessiamme ja siihen liittyvää tiedottamista. Tavoitteenamme on aina lämmityskauden jälkeen toimittaa entistäkin selkeämpää tulosraportointia. Tulemme myös kiinnittämään erityistä huomiota kumppaniverkostomme saumattomaan toimintaan ja kaikkien osapuolten selkeään vastuujakoon, jotta yhdessä toimiminen on mahdollisimman mutkatonta. Huolehdimme, että asiakkaidemme tärkeät sidosryhmät (esimerkiksi huollon ja isännöinnin toimijat) saavat riittävästi koulutusta ja ohjemateriaalia ratkaisuumme liittyen. Käytyjen keskustelujen pohjalta ymmärsimme myös, että asukkaiden Leanheat-tietoisuuden parantaminen on hyvin tärkeää, ja tulemme valmistelemaan tähän liittyvää tiedottamista yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yhä aktiivisemmin.

Saimme siis pitkän tehtävälistan syksyn ja talven varalle. Olemme kiitollisia tästä arvokkaasta palautteesta. Vaikka tehtävämme onkin tuntea asiakkaidemme liiketoiminta ja siihen liittyvät haasteet, paras lopputulos saadaan tyypillisesti aikaan avoimen keskustelun sekä yhdessä ideoinnin ja kehittämisen kautta. Tulemme aktiivisesti jatkamaan asiakkaidemme kanssa uusien ominaisuuksien ja ratkaisujen kehittämistä ja pilotointia. Lisäksi jatkossa keräämme säännöllisesti joka lämmityskauden jälkeen asiakaspalautetta ja kehitysehdotuksia ratkaisuihimme liittyen.

Toivottavasti jaatte silloinkin ajatuksianne, jotta voimme palvella teitä jatkossa entistä paremmin!
Lisäksi avoin palaute on aina tervetullutta – olkaa meihin jatkossakin rohkeasti yhteydessä milloin tahansa.

Heräsikö blogin pohjalta ajatuksia, kommentteja, palautetta? – ota yhteyttä:

Riikka Erkkilä
Leanheatin asiakaskokemusjohtaja
050 4850512
riikka.erkkila@leanheat.com