Artikkeli julkaistu 13.12.2018 Järvenpään Mestariasuntojen nettisivuilla:
https://www.mestariasunnot.fi/ajankohtaista/tekoaly-saastaa-mestareilta-energiaa-yli-100000e-vuodessa/

Mestariasuntojen kiinteistöjen hoitokuluista lämmitykseen käytetään keskimäärin noin 24 %. Tämän johdosta on tärkeää, että lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti ja tasaisesti ilman turhaa kulutusta tai ylilämmitystä. Lämmityksen energiankulutuksen seuranta, verkoston toiminnan ylläpito ja oikea säätö sekä suunnitelmallinen yllä- ja kunnossapito ovat kaikki tekijöitä, joilla ehkäistään ongelmia ja pidetään energiankulutus ja sen myötä kustannukset kurissa.

Lähes kaikissa Mestariasunnoissa oleva huoneistokohtainen Leanheat-lämmönseuranta välittää jatkuvasti asuntojen lämpötila- ja kosteustietoa järjestelmän ylläpitoon, jossa tämän tiedon pohjalta automatiikka pitää menoveden lämpötilan jatkuvasti optimaalisena. Järjestelmä sisältää myös niin sanotun ”tekoälyn”. Tämä ominaisuus huomioi kiinteistön lämpimän käyttöveden kulutuksen eri vuorokauden aikoina ja säätää lämmitysverkostoon menevää veden lämpötilaa niin, että niiden yhteisvaikutus (päivittäinen energiahuippu) olisi mahdollisimman alhainen. Kaukolämmön perusmaksut määräytyvät juuri tämän energiahuipun mukaan. Keskimääräinen kaukolämmön perusmaksun alennus on noin 20% verrattuna ilman tekoälyä olevaan kiinteistöön. Kaikki tämä tapahtuu tietenkin asukkaan sitä huomaamatta. Eli ”tekoäly” oppii kiinteistön energiatehokkaimman lämmitystavan.

Juuri tehtyjen laskelmien mukaan jo toteutunut energiansäästö on tällä hetkellä noin 110000 euroa/vuosi. Järjestelmän hankintaan käytetty investointi maksaa itsensä takaisin noin 3,5 vuodessa. Tämän jälkeen energiansäästöstä saadut hyödyt heijastuvat kiinteistöjen hoitokustannuksiin ja täten auttavat pitämään Mestariasuntojen vuokrat edullisina, päästövähennyksiä ja yleistä ympäristöystävällisyyttä unohtamatta.