Mitä ihmettä tapahtuu? IoT-kasvuyritys on purjehtinut Energiateollisuuden jäseneksi. Käynnissä on energia-alan murros – päivittäminen digiaikaan, palveluiden ihmeelliseen maailmaan!

Ratkaisumme on jo laajasti käytössä niin suomalaisissa kodeissa kuin kansainvälisestikin esim. Kiinassa – yli 100 000 asuntoa on valvonnassamme. Tämän lisäksi olemme läsnä useissa Euroopan kaupungeissa. Energia-alan digitalisoituminen ja palvelullistuminen on siis jo todellisuutta!

Energiatehokkuustoimenpiteet ovat perinteisesti kohdistettu tuotantoon ja energiaverkkoihin. Asiakasrajapinnassa on valtava potentiaali valjastettavana. Nyt energiatehokkuustalkoisiin osallistuminen on mahdollista meidän ja muiden palveluliiketoimintaa tarjoavien yritysten kautta myös asiakkaiden toimesta. Olemme siis luonnollinen osa energiayhteisöä täydentäen markkinakokonaisuutta uudentyylisellä digitaalisella nopeasti ja laajasti skaalautuvalla palvelukokonaisuudella. Toimimme jo tällä hetkellä partnereina useiden energiayhtiöiden kanssa. Tämän vuoksi koemmekin luonnolliseksi askeleeksi liittyä mukaan laajaan Energiateollisuus ry perheen palveluntuotannon toimialaryhmään.

Olen jo jonkin aikaa seurannut Leanheatin yhteistyötä usean jäsenyrityksemme kanssa. Energia-ala tarvitsee uusia innovaatioita ja digitalisaation mahdollistavat uudet palvelut ovat hyvä esimerkki niistä. Onkin tärkeää saada Leanheat mukaan järjestön toimintaan ja kehittämään suomalaista hiilineutraalia energiajärjestelmää yhdessä kanssamme”, sanoo ET:n palvelutuotannon johtaja Janne Kerttula

Energian säästämiseen tähtäävät energiatehokkuustoimet on laajasti tunnistettu tärkeimmäksi toimeksi ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Tekoälyn ja IoT hyödyntämisellä voidaan saavuttaa jopa 15% säästöt vuosittaisessa kaukolämmön tarpeessa minimoiden tarvittavat korvausinvestoinnit energian tuotantoon.

Näkemyksemme mukaan kysyntää laskevat energiatehokkuustoimenpiteet ja muut kysynnän hallinnan teknologiat tulisi huomioida yhtä arvokkaina kuin tuotantoa korvaavat tuotantoinvestoinnit. Tämä olisi linjassa muun muassa Euroopan komission puhtaan energian paketin kanssa, joka asettaa energiatehokkuuden etusijalle energiatehokkuusdirektiivin (EED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EBPD) uudistuksilla.

Energiateollisuus ry edustaa suomalaista energiaa. Nyt myös suomalaisia energiapalveluyrityksiä. Energiateollisuus ry on loistavalla toiminnallaan mahdollistanut energiatoimijoiden lainsäädännön seuraamisen. Samaa odotamme myös palveluliiketoiminen puolella. Kasvuyrityksenä resurssimme perinteiseen lainsäädännön seuraamiseen ja proaktiiviseen edunvalvontaan ovat rajalliset. Odotamme innolla yhteistyötä palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi. Toisaalta voi olla paikallaan luoda yhteisiä tulevaisuuden näkemyksiä alan muiden palveluntarjoajien kanssa. Näin tehostamme yhdessä energiapalveluiden kehitystä ja niiden merkitystä energiamarkkinoilla.

Kuninkaalle energiapalveluita

Asiakas on kuningas lausahdus on tuttu monien yritysten suusta. Silti asiakaskontaktointi on usein melko ohutta perinteisillä teollisuuden aloilla. Meille asiakas on aina ollut ja tulee olemaan ykkönen. Pyrimme tuomaan omalla esimerkillämme samaa fiilistä myös energiateollisuuteen. Nostetaan yhdessä asiakas keskiöön! Mitä jos jatkossa ei myydäkään megawatteja vaan palveluita? Olemme valmiita muuttamaan yhdessä kumppaneiden kanssa energiamarkkinoita. Tehdään yhdessä energiamarkkinoista läpinäkyvämpi, energiatehokkaampi tarjoamalla asiakkaalle todellinen mahdollisuus vaikuttaa!

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.


Heräsikö blogitekstin pohjalta ajatuksia – ota yhteyttä:

Jussi Kukkonen
Leanheatin energiapalvelujohtaja ja Energiateollisuus ry:n yhteyshenkilö
040 176 9350
jussi.kukkonen@leanheat.com