Leanheat on liittynyt osaksi Green Building Council Finlandin jäsenverkostoa ja aloittanut energiatoimikuntatyön.

GBC Finland jäsenyys sopii hyvin Leanheatin ekosysteemiajatteluun, jossa yhteistyöllä saavutetaan parempi lopputulos niin asiakkaan kuin ilmastonkin puolesta. Elinkaariajattelu, kestävä kehitys avoimuus ovat luonnollinen osa Leanheatin toimintaa ja onkin hienoa luoda parempaa huomista yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Leanheat haluaa luoda lisäarvoa GBC Finlandin toimintaan ketterän, innovatiivisen ja asiakaslähtöisen IoT -kasvuyrityksen verran. Yhteistyöllä kohti kestävämpää huomista!

Green Building Council Finland

Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. GBC Finlandin toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi.

World Green Building Council -verkosto

GBC Finland kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Tällä hetkellä verkosto koostuu 70:stä kansallisesta Green Building Councilista, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Katso listaus Green Building Councileista täältä.

WorldGBC:n on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä seuraavat tavoitteet:
• Rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen
• Vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjä 84 gigatonnilla
• Varmistaa, että kaikki maailman rakennukset ovat nollapäästöisiä

Lisätietoa:

Jussi Kukkonen
Leanheatin energiapalvelujohtaja ja GBC:n yhteyshenkilö
040 176 9350
jussi.kukkonen@leanheat.com