Leaheatin kolmannessa asiakasseminaarissa Helsingin Musiikkitalolla 11.04.2019 kohtasivat isot kiinteistönomistajat ja energiayhtiöt sekä laitteistotoimittajat ja suunnittelu- ja huoltoliiketoimintaansa kasvattavat energiatehokkuusalan yritykset. Seminaarissa keskityttiin jakamaan kokemuksia asukas- ja asiakaslähtöisestä kiinteistönhuollon kehittämisestä entistä ennakoivampaan suuntaan.

Energiatehokkuuden mahdollisuuksista taloyhtiöissä kertoi isännöintiyhtiö Fluxion toimitusjohtaja Kalle Grönqvist Sitran rahoittaman ”Säästöjä taloyhtiöissä” -hankkeen pohjalta. Tulokset, joita hankkeessa saatiin veden kulutuksen vähentämisestä ja tilojen ylilämmityksen välttämisestä, ovat hänen mukaansa herättäneet paljon kiinnostusta taloyhtiöissä. Testattujen energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten lisäksi Grönqvist kuvasi, että dataa nykyistä paremmin hyödyntämällä taloyhtiöt voisivat vähentää jopa kymmenesosan nykyisistä kuluistaan.

Jyväskylän Energia teki viime lämmityskauden aikana kysyntäjoustokokeilua, jonka alustavia tuloksia esitteli Riikka Uosukainen. Heidän pääasiallinen löydöksensä oli, että energiayhtiöillä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti kiinteistöjen kulutusprofiiliin omista lähtökohdistaan käsin, ilman että se vaikuttaa asuntojen sisälämpötiloihin. Jo pelkkä Leanheatin asentaminen muuttaa kulutusprofiilia nykyisestä merkittävästi, tasoittaen kulutusta. Energiayhtiöllä on tämän lisäksi vielä suunnilleen saman suuruinen mahdollisuus vaikuttaa energian käyttöön eri tunteina. Tarvittaessa kulutuksen voi kääntää nykyisen peilikuvaksi, jos se auttaa säästämään kokonaisenergian käyttöä esimerkiksi kaupunkitasolla, tai välttämään kalleimpien ja samalla ympäristölle haitallisimpien lämmitysmuotojen käyttöä.

Pienen voi skaalata isoksi

Leanheatin omista edustajista toimitusjohtaja Jukka Aho kuvasi niitä hyötyjä asiakkaille ja kumppaneille, joita syntyy digitaalisen palvelun skaalautuessa. Leanheat-ohjaukseen liitettiin vuonna 2018 60 000 uutta asuntoa ja visiona on ohjata miljoonaa asuntoa vuonna 2022. Asiakkaalle tämä tarkoittaa mahdollisuuksia kohdistaa energiatehokkuustoimenpiteitä, esimerkiksi ilmanvaihdon tehostamista, sinne, missä vaikutukset ovat suurimpia. Kaukolämpöyhtiöille tämä tarkoittaa todellisia mahdollisuuksia alkaa ohjata energiankäyttöä kaupunginosa- ja kaupunkitasolla.
Kehitysjohtaja Ossi Porri kuljetti kuulijat läpi ajatusleikin, jossa 10 000 kerrostalon asukkaat asuvat lopulta kuin omakotitalossa, vastaten kukin energian käytöstään ja oppien ajan kuluessa säästämään sitä omista lähtökohdistaan käsin niin, että koko kaupunki lopulta selviää 70% pienemmällä määrällä energiaa. Hän näki tällaisessa kehityskulussa puolen miljardin euron säästöpotentiaalin, jolla jo rahoittaa hyvän joukon energiatehokkuustoimenpiteitä.

Myytit murtuvat uusien yhteistyömahdollisuuksien tieltä

Operatiivinen johtaja Lassi Viitalan esityksessä murtui muutama myytti siitä, minkä aikakauden taloissa energiansäästöä Leanheatin avulla voi tapahtua ja milloin. Yllättäen parhaat tulokset sekä huipputehon että kulutetun lämmitysenergian määrissä on saatu vuotta 2000 nuoremmissa taloissa. Lisäksi suurin osa energiansäästöstä tehdään keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää sisätiloja. Perinteinen säätö ei pysty tätä huomioimaan, mutta kiinteistön sisälämpötilojen pohjalta säätyvä koneoppiva järjestelmä pystyy. Siten Viitala kiteytti viestinsä niin, että täydellisesti kalibroituunkin säätökäyrään verrattuna Leanheat säästää energiaa aina vähintään 5%, jos sisälämpötilat pidetään samoina.

Seminaariin osallistunut Leanheatin energiapalvelujohtaja Jussi Kukkonen kuvasi omasta näkökulmastaan seminaarin parhaaksi anniksi sen, että paikalle saapuneet asiakkaat ja kumppanit saivat Leanheatin monipuoliselta joukkueelta hyvinkin tarkkoja vastauksia kysymyksiinsä nopeasti. Hän myös kuunteli tyytyväisenä asiakkaiden todistusta siitä, miten Leanheatin lupaamat säästöt ovat käytännössä toteutuneet. Kiinteistönomistajien markkinaehtoisesti tekemiä investointeja hyödyntävä energiayhtiöiden tekemä ohjaus nousi hänen mukaansa keskusteluissa selvästi ”vuoden teemaksi”. Tällä alueella seuraavaksi tehtävät onnistuneet yhteistyökonseptit kiinnostavat varmasti jatkossa molempia osapuolia.

 

Leanheatin asiakasseminaari järjestettiin kolmatta kertaa ja hyvän palautteen siivittämänä tarjoamme varmasti myös jatkossa vastaavia kohtaamispisteitä, tapahtumia ja verkostoitusmistilaisuuksia!