Kulutusseuranta. Kuulostaako pakkopullalta ja vielä kuivemmasta päästä? Tavallaan sitä se onkin; kiinteistönomistajien on seurattava energiankulutustaan jollain työkalulla ja todennäköisesti myös raportoitava siitä eri tahoille. Raporttien läpikäyminen jää usein pinnalliselle tasolle. Kulutusta voi kuitenkin seurata monella tavalla, ja seurannasta saatava hyöty riippuu pitkälti valitusta tavasta.

Liityin mukaan Leanheat-tiimiin viime syksynä ja sain vastuulleni Kulutusseuranta-tuotteen, jonka avulla kiinteistönomistajat voivat seurata kaukolämmön, sähkön ja veden kulutustaan kootusti. Tuotekehitysprojekti oli tuolloin edennyt noin puoliväliin ja tuotteen kehittäminen tapahtui yhteistyössä asiakkaiden kanssa joustavasti tavoitteita projektin edetessä päivittäen.

Kulutusseurannan tuotetta alettiin kehittää vuosien 2017-2018 vaihteessa yhdessä asiakkaiden kanssa tunnistettujen kehityskohtien pohjalta: kulutuksen seuranta vaati paljon manuaalista työtä, datassa esiintyi paljon virheitä, erilaisia raportteja oli liian paljon ja ne johtivat liian harvoin toimenpiteisiin. Lisäksi datan saaminen omaan käyttöön jatkojalostettavaksi olemassa olevista palveluista tuntui vaivalloiselta. On ollut hienoa kuitenkin huomata, että vaikka projektisuunnitelman ja sisällön on annettu elää projektin edetessä orgaanisesti, alussa laaditut tuotekehitystä ohjaavat perusperiaatteet ovat säilyneet läpi projektin samoina ja lähinnä toteutuksen tekniset yksityiskohdat ovat muuttuneet matkan varrella. Sovittuja ominaisuuksia viimeistellään parhaillaan ja ne valmistuvat kesäkuun aikana.

Olen työskennellyt aiemmin energiantuotannon parissa, ja loikattuani nyt tarkastelemaan energia-asioita toisesta näkökulmasta olen oppinut paljon. Eräs asia johon heti kiinnitin huomiota oli veden reaaliaikaisen mittaroinnin vähyys kiinteistöalalla. Reaaliaikaisella mittaroinnilla on nimittäin saavutettavissa merkittäviä säästöjä vuotojen aikaisen tunnistamisen myötä. Lisäksi monet vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen vesivahingon omavastuun poistoa tai alennusta mikäli vuoto on tunnistettu etäseurannan hälytyksen kautta. Onneksi markkinoilta kuitenkin nykyään löytyy asiakkaiden tarpeisiin sopivia ratkaisuja, joilla veden kulutuksen etäseuranta saadaan haltuun hyvin kohtuullisella investoinnilla!

Minulle uusia oivalluksia ovat tuottaneet myös ohjelmistoalan työtavat. Leanheatin työskentelytavoista on löydettävissä paljon yhteneväisyyksiä esim. Agile- ja Lean-toimintatapojen kanssa. Minulle nämä työskentelytavat ovat näyttäytyneet lähinnä luonnollisina ja fiksuina tapoina organisoitua ja välttää pullonkauloja ja päätöksenteon jäykkyyttä, kutsui niitä sitten muodikkailla nimillä tai ei. Tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa on tuonut käyttöömme paljon asiantuntemusta ja näkemyksiä, joita ilman tulos ei varmasti olisi puoliksikaan yhtä hyvä. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille ohjausryhmään osallistuneille! 

Olemme Leanheatillä tyytyväisiä kehitysprojektin tulokseen. Kulutusseuranta-tuote tarjoaa asiakkaillemme automaattisesti kerätyn ja algoritmien puhdistaman laadukkaan datan, joka esitetään täsmällisen tiiviisti ja yksinkertaisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Kulutuksen epänormaalista käyttäytymisestä tai muutoksesta kertovat tunnusluvut ja älykkäät hälytykset varmistavat, että kulutusseuranta ohjaa myös toimimaan – eli säästämään. Palvelustamme kulutusdatan saa helposti ohjattua myös muihin alustoihin, esim. käytössä oleviin raportointityökaluihin.

 

Kiinnostuitko Kulutusseuranta-palvelustamme?
Ota yhteyttä ja kerromme aiheesta mieluusti lisää:

Sallamaari Rapo, tuotepäällikkö, kulutusseuranta
sallamaari.rapo@leanheat.com
puh. 050 430 3277