Toteutimme yhdessä Asuntosäätiön kanssa videomuotoisen case-kertomuksen, jossa Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö Teemu Jalomäki kertoo miten yhteistyö Leanheatin kanssa on rakentunut ja mitä kaikkea ratkaisumme on mahdollistanut.