”Niinhän se vähän on, ettei insinööri usko, ennen kuin näkee”, hymyilee Kalajoen Lämmön toimitusjohtaja Jukka Talvi kertoessaan Leanheat-pilotista, joka käynnistyi syyskuun puolivälissä lämmönmittausten asennuksilla Kalajoen kaupungintaloon, toiseen virastorakennukseen ja kahteen rivitalokohteeseen.

IoT ja data sisänsä ovat Talvelle vanhoja tuttuja. Aiemmissa työtehtävissään hän on liikutellut liikennettä reaaliajassa niiden avulla. Siksi häntä myös ilahduttaa, että bonuksena hänen luotsaamansa lämpöyhtiön kokeilusta, Kalajoen alueen kaikki yrittäjät hyötyvät Sigfox-tukiasemien tulosta seudulle.

Uusista teknologioista ja digitalisaation mahdollisuuksista vakuuttumiseen ’näkeminen’ ei siis hänen kohdallaan ensisijaisesti liity. Ennemminkin on kyse siitä, että energiatehokkuusmarkkinalla on tuotettu ja koettu myös pettymyksiä. Luotettu lämpöyhtiö haluaa hakea varmuudella oikeat ja toimivat ratkaisut ennen kuin vie niitä laajemmin asiakkailleen. Siksi Leanheatinkin palvelun laatu halutaan ensin testata ’perhepiirissä’, saman omistajan rakennuksissa. ”Vaikka toki maalaisjärkikin sanoo, että jotain tässä palvelussa pitää olla, kun se on niin voimakkaassa kasvussa”, Talvi toteaa.

Kunnan omistamat vuokratalot ja julkiset rakennukset ovat kaukolämpöyhtiölle luonteva paikka älykkään lämmönohjauspalvelun demonstroimiseen muistakin syistä. Toisaalta palvelua ei sille taholle juurikaan tarvitse myydä. Toisaalta hyödyt tulevat yhteiselle omistajalle.


Leanheat-pilotin antureiden asennus käynnissä Kalajoen kaupungintalolla.

Keskisuurelle lämpöyhtiölle energiatehokkuus on mahdollisuus

Kalajoen Lämpö on keskisuuri yhtiö, jolla on 2,7 miljoonan euron liikevaihto, kolme eri verkon osaa ja kolme omaa lämpölaitosta. Lisäksi Junnikkalan saha tuottaa merkittävän osan kaukolämmöstä. Se tarkoittaa, että toiminta on monipolvisempaa kuin monessa muussa kunnassa, joissa on yksi verkko ja yksi iso laitos.

Kiinteistöistä koostettu hajautettu lämpöakku kuulostaa tällaisissa olosuhteissa Talven mielestä hyvältä ainakin teoriassa. ”Jos voitaisiin jo ennen kovia pakkasia varata lämpöä rakennuksiin, se tarkoittaa, että voitaisiin saada sekä säästöä öljyn kulutuksessa että parempaa palvelua”.

Talvi vie kokeilua kuitenkin eteenpäin palvelukulma edellä ja kädet syvällä käytännössä.

Energiatehokkuuden edistäminen sinänsä ei pelota lämmönmyyjää. ”Olen karrikoiden sanonut, että ensin voi myydä lämmön, sitten säästön ja lopuksi säästetyn lämmön uudestaan”, hän nauraa. ”Verkossa on tietty kapasiteetti. Jossain kohdin se on tehokkaasti käytössä. Jos siellä saadaan säästöjä, pystytään tarjomaan säästetty energia uusille asiakkaille”, hän vakavoituu selittämään asiaa lähemmin.

Osasyynsä energiatehokkuuden edistämiseen on siinäkin, että Talvi kutsuu Kalajoen Lämpöä yhteiskunnalliseksi yritykseksi. ”Tarkoituksemme ei olekaan maksimoida voittoja vaan tarjota mahdollisimman edullista ja ympäristöystävällistä energiaa kalajokisille”. Valtaosa verkon alueella valitseekin kaukolämmön, koska alkuinvestoinnit ovat pienemmät kuin esimerkiksi maalämmössä ja kaukolämmön hinta matala verrattuna moneen muuhun verkkoon. ”Toiminnan helppous on lisäksi ihan eri luokkaa kuin muilla lämmitysmuodoilla”, Talvi toteaa.


Kalajoen Lämmön toimitusjohtaja Jukka Talvi

Hyvän tuotteen huono julkisuuskuva

Se, missä kilpailijat pärjäävät paremmin, on lämmitysmuodon julkisuuskuva. ”Siihen nähden, että tuote on erinomainen, hinta kilpailukykyinen ja asiakastyytyväisyys korkealla tasolla, pitäisi pikkuisen saada julkisuuskuvaa myönteisempään suuntaan”, Talvi sanoo.

90% kaukolämmön tuotannosta Kalajoella on jo hiilineutraalia. Öljyä käytetään vain huoltoseisokkien ja kulutushuippujen aikana. Siten julkisuuskuvaan liittyvät haasteet eivät Talven mukaan liity niinkään ympäristönäkökulmaan kuin siihen, että kaukolämpö koetaan vanhakantaiseksi. ”Tuote on ollut niin pitkään tarjolla. Pitkään asiakkaina olleet ovat tyytyväisiä, vähän on ollut häiriöitä, vähän syitä olla asiakkaaseen yhteydessä. Meillä pitää olla asiakkaan arjessa enemmän läsnä, parantaa viestintää”, ajattelee Talvi. Tämän johdosta Kalajoen Lämpö on juuri ottanut uudet nettisivut käyttöön ja lisännyt läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa.

Talvi kertoo kokeilusta, jossa asiakkaille lämmönkulutuksen vuosiraportin yhteydessä tarjottiin laitteiden tarkistusta ja käyttökoulutusta. 600 asiakkaasta 50 tilasi palvelun. Reaktio kertoo osaltaan siitä, ettei ajatus läsnäolosta asiakkaan arjessa palvele vain lämpöyhtiötä.

Päivitys nykyaikaan tehdään palvelemalla

Uusia asiakkaita Kalajoen Lämpö näkee öljylämmittäjissä. Heille yhtiö pystyisi tarjoamaan paikallisen LVI-liikkeen kanssa lämmitystavan vaihtoa helposti kaukolämpöön.

”Olemassa olevien asiakkaiden osalta näen meille roolin uusien energiaratkaisujen paketoijina. Meillä on tietty asiakasmäärä olemassa. Voisimme tuottaa heille parempaa palvelua, kuten älykkäät järjestelmät, tarkastuspalvelut, lämmönvaihtimien liisaus. Tämä tietenkin tehtäisiin kumppaneiden kanssa”, Talvi sanoo.

”Paikallisten yrittäjien kanssa emme halua kilpailla. Sen sijaan näen sen hyvin mahdolliseksi, että yhdessä heidän kanssaan laajentaisimme kaikkien toiminta-aluetta tarjoamalla uusia palveluita myös nykyisen asiakaskuntamme ulkopuolelle”, hän visioi.

Älykkäässä lämmönohjauspalvelussa lämpöyhtiö investoi laitteisiin ja palveluun. Kuukausittain palvelussa verrataan energiankäyttöä tilanteeseen, jossa kiinteistöä lämmitettäisiinkin ohjausta edeltävillä lämmönvaihtimen säädöillä. Arviolaskutusta tehdään syntyvän erotuksen mukaan. Kun säästö kattaa tehdyn investoinnin, aletaan säästöjä jakaa puoliksi asiakkaan kanssa. Asiakas ei maksa missään vaiheessa nykyistä enempää lämpöenergiastaan, vaan pääsee lopulta säästön puolelle.

”Yksi kantava ajatus on ollut avoimuus: viestitään avoimesti, mitä kukakin saa. Säästön lisäksi asiakas saa raportointipalvelut ja sovelluksen, jonka avulla pystyy tarkkailemaan kiinteistön sisäilmastoa”, Talvi kertoo.


Heräsikö kysymyksiä – kiinnostaako tietää aiheesta lisää?

Kaukolämmön älykkäiden ratkaisujen kumppanuus- ja kehitysasioissa voit olla yhteydessä Leanheatin:
Ossi Porri, ossi.porri@leanheat.com, puh. 0400 751 101