Pienetkin teot vievät meitä oikeaan suuntaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan sekä kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Tänä jouluna olemmekin kohdistaneet joulumuistamisiin tarkoitetut varat Puuni Oy:n toteuttaman hiilinielun hankintaan.

Mikkelin Suonsaaressa sijaitseva hiilinielu tulee sitomaan kaksisataa tuhatta kiloa hiilidioksidia ilmakehästä seuraavan sadan vuoden aikana noin kuudensadan istutettavan puuntaimen ansiosta. Määrä vastaa yli miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla tai vaihtoehtoisesti kahtasataa kolmeakymmentä edestakaista Helsingin ja New Yorkin välistä lentoa. Suonsaaren hiilinielu toteutetaan keväällä 2020 uudelleenmetsittämällä entistä maatalousmaata, joka ei voimakkaasta heinänkasvusta johtuen metsittyisi luontaisesti.

 

Puuni Oy tarjoaa läpinäkyviä ja lähellä yritystä sijaitsevia hiilinieluja, jotta yritykset voisivat toteuttaa kompensaationsa selkeästi ymmärrettävissä- ja helposti kommunikoitavissa olevalla tavalla, parhaassa tapauksessa oman kuntansa alueella.

Jotta hiilinielusta voidaan myydä yrityksille uskottavaa hiilidioksidikompensaatiota, nielujen tulee olla lisäyksellisiä, eli hiilidioksidin poistumista ilmakehästä ei tapahtuisi ”joka tapauksessa”. Puunin uudelleenmetsittämällä tuotetut hiilinielut sijaitsevat kuntien omistamille joutomailla, viljelyskäytöstä poistuneilla pakettipelloilla, maanläjityspaikoilla, jätemäillä ja moottoriteiden meluvalleilla, paikoilla, joilla voimakas heinänkasvu estää luontaisen metsittymisen. Uudelleenmetsityksestä ei koidu kunnalle kustannuksia ja sen synnyttämä puuvarallisuus jää kunnan omaisuudeksi. Istutus sekä metsänhoito luovat luonnollisesti työtä kunnan alueelle. Puuni istuttaa vain myymäänsä hiilidioksidikompensaatiota vastaavan määrän puita, toisin sanoen, jos X-määräistä kompensaatiota ei tapahdu, ei myöskään sitä vastaavaa hiilidioksidimäärä poistu ilmakehästä Puunin nielujen ansiosta, mikä vain vahvistaa lisäyksellisyyttä.

Puunin tarkoituksena ei ole luoda yhden puulajin puupeltoja, vaan lehtipuuvaltaisia lehtoja ja sekametsiä, jotka tarjoavat ekologiset lokerot laajalle skaalalle eliöitä ja kestävät hyvin kasvitauteja sekä ilmaston lämpenemistä. Kohteet pyritään suojelemaan, mikäli se maanomistajalle sopii, muussa tapauksessa nielujen ikä määritetään sopimuksellisesti sataan vuoteen.

Uudelleenmetsittämällä tuotetut hiilinielumme koostuvat puun biomassan kasvuun ja maaperään sitoutuvasta hiilestä. Ilmakehästä poistuneen hiilen määrän laskee Puunin projekteissa LUKE (Luonnonvarakeskus) biomassan suhteen MOTTI-simulaattorilla ja maaperän suhteen YASSO-mallilla (molemmat huippuunsa kehitettyjä matemaattisia mallinnusohjelmia). LUKE:n osaaminen boreaalisten metsien ja -maaperän suhteen on kiistatta maailman huippuluokkaa. Kaikista hiilinieluistamme kirjoitetaan Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF) Guidance for GHG Project Accounting mukainen projektikuvaus.

puuni.fi