Artikkeli julkaistu 10.3.2020 Oulun Seudun Sähkön asiakaslehdessä, Valokaari 1/2020:
https://issuu.com/oulunseudunsahko/docs/valokaari_1_2020_issuu

Kolmen kempeleläisen taloyhtiön lämmitysjärjestelmää ohjaa seuraavat kaksi vuotta tekoäly.

Oulun Seudun Sähkö kokeilee Leanheat by Danfossin älykästä lämmönohjausjärjestelmää kolmessa taloyhtiössä. Älykäs lämmönohjausjärjestelmä oppii ennakoimaan kiinteistön kulutuskäyttäytymisen mittaamalla reaaliaikaisesti huoneistojen lämpötilaa ja huomioimalla sääennusteet.

Saadun tiedon perusteella järjestelmä ohjaa talon lämmitystä suhteessa lämpimän käyttöveden kulutukseen. Esimerkiksi aamun käyttövesipiikin aikaan järjestelmä pudottaa lämmitystä, minkä seurauksena asunnon lämpötila pysyy tasaisena ja energiankulutus pienenee. Taloyhtiö määrittää itse haluamansa lämpötilan, jota järjestelmä ylläpitää”, Oulun Seudun Sähkön kaukolämpöverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaava Tapio Laurila kertoo.

Jokaiseen pilottikokeilussa olevan taloyhtiön asuntoon asennettiin helmikuussa omat lämpöä ja kosteutta mittaavat sensorit. Järjestelmän säätölaite sijoitettiin kiinteistöjen lämmönjakohuoneisiin.

Älykäs lämmönohjaus tuo taloyhtiöille Leanheatin laskelmien mukaan 5–20 prosentin säästön energiankulutukseen. Laskennallisesti hyödyt näkyvät parhaiten isoissa, yli 10 asunnon talonyhtiöissä.

Järjestelmällä voidaan saavuttaa hyötyjä myös kiinteistön kunnossapitoon liittyen. Lämmönohjausjärjestelmään saa lisäpalveluna hälytysominaisuuden, joka lähettää automaattisen hälytyksen huoltoyhtiölle, mikäli jonkin asunnon lämpökäyttäytyminen tai kosteus poikkeaa totutusta.

Valitsimme pilottikohteiksi mahdollisimman erilaisia ja eri ikäisiä taloja, jotta saisimme laajan kokemuksen järjestelmästä. Mukana on sekä 34 asunnon kerrostalo että 14 ja 16 asunnon rivitaloyhtiöt. Kohteiden rakennusvuodet ajoittuvat vuosien 1998–2012 välille”, Laurila kertoo.

Älykkäät lämmönohjausjärjestelmät ovat murtautuneet markkinoille muutaman viime vuoden aikana. Leanheatin ensimmäiset IoT- ja AI-ratkaisuja sisältäneet järjestelmät asennettiin vuonna 2013. Nyt yrityksen automaattisia ja itseoppivia järjestelmiä on asennettu jo 150 000 asuntoon.

Lähdimme mukaan pilottikokeiluun, jotta saamme kokemusta tällaisesta palvelusta ja järjestelmästä. Näin tiedämme, miten se voisi palvella parhaiten juuri meidän asiakkaitamme”, taustoittaa Laurila.

Oulun Seudun Sähkön tuotannon puolelle lämmöntarpeen tehopiikkien tasaantumisen vaikutukset eivät vielä pilottikokeilun myötä yllä. Siihen tarvittaisiin Laurilan mukaan palvelun laajentumista Kempeleen ulkopuolelle.

“Isommassa mittakaavassa tämäkin puoli toki kiinnostaa meitä. Odotamme mielenkiinnolla kokeilun tuloksia”, Laurila toteaa.

Älykaukolämmön hyödyt taloyhtiöille

• Energiatehokas lämmitys tuo säästöjä
• Tasainen lämpötila lisää asumismukavuutta
• Ympärivuorokautinen lämmitys- ja kosteusvalvonta
• Säästöjä kiinteistön ylläpitoon
• Pienempi hiilijalanjälki