Ruotsalainen HSB Living Lab ja Leanheat tekevät yhteistyötä rakennusten asuinolosuhteiden parantamiseksi. Yhteistyöhankkeessa hyödynnetään rakennuksista ja sisäolosuhteista saatavaa tietoa sekä asukkaiden antamaa palautetta. Tavoitteena on tuoda uusia oivalluksia kiinteistöjen älykkääseen ylläpitoon ja asumiseen.

Kesäkuussa 2020 startannut yhteistyö keskittyy tekniikan ja datan optimaaliseen hyödyntämiseen rakennusten älypohjaisen ylläpidon mahdollistajana sekä erinomaisten elinolosuhteiden toteuttamiseksi.

“HSB Living Lab ympäristö on suunniteltu käyttäjän tarpeiden mukaan. Rakennus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää datapohjaisia asumisen ratkaisuja. Suuresta osasta asuinrakennuksia ei ole olemassa tietoa todellisista, mitatuista sisäolosuhteista. Saamme parannettua kiinteistön ylläpidon tasoa yhteistyömme kautta hyödyntämällä asunnoista ja lämmitysjärjestelmästä saatavaa reaaliaikaista dataa”, sanoo Leanheatin Ruotsin myyntipäällikkö Maria Gihlstöm.

Dataa kerätään asuntoihin ja lämmönohjaushuoneeseen asennetuilla antureilla. Tekoälyn avulla keskuslämmitystä voidaan hallita optimaalisesti säästä, ilmanvaihdosta ja asukkaiden käyttötavoista riippuen.

Projekti hyödyntää rakennuksista ja asukkailta saatavaa palautetta sisäolosuhteista. Asukkaat tarkkailevat itse muun muassa sisätilojen ilmankosteutta ja lämpötilaa, ja heidän palautteensa kulkee suoraan rakennuksen omistajalle. Lisäksi projektin tavoitteena on asukkaiden tietoisuuden kasvattaminen, ja projektissa tuotetaankin myös laskelma asukkaiden lämmönkulutuksen ympäristövaikutuksista.

Kesästä 2020 kesään 2021 kestävä yhteistyö tuottaa ymmärrystä korkealuokkaisista rakennuksista, jotka vievät eteenpäin kestävän kehityksen ajattelua ja toimintaa. Yhteistyön lopulliset tulokset julkaistaan kesän 2021 jälkeen.

“Yhteistyön avulla pystymme löytämään uusia innovatiivisia ratkaisuja kestävämpään elämäntapaan. Kaupungit, jotka saavuttavat hiilineutraaliustavoitteensa, ovat terveellisempiä, kestävämpiä ja elinkelpoisempia”, toteaa HSB Living Labin General Manager Emma Sarin.

Tietoa HSB Living Labista

HSB Living Lab tutkii ja kehittää asumisen tulevaisuutta. Idea “elävästä laboratoriosta” kestävän asumisympäristön tutkimukselle syntyi vuonna 2010 ja itse tutkimustalo valmistui vuonna 2016. Rakennuksessa opiskelijat, HSB:n jäsenet sekä tutkijat asuvat ja elävät testatakseen innovaatioita ja teknisiä ratkaisuja seuraavan sukupolven asumiseen. Kiinteistössä on 29 asuntoa, joissa asutaan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, jossa seinät, julkisivut ja sisätilat kehittyvät tutkimuksen edetessä. HSB Living Lab tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tulevaisuuden kestävien elinympäristöjen kehittämiseen. HSB Living Labissa on tähän mennessä käynnistetty yli 100 kehityshanketta.
https://www.hsb.se/hsblivinglab/