Tiedon kerääminen, analysoiminen ja hyödyntäminen on tullut jäädäkseen myös kiinteistönhuoltoon. Muun muassa Porvoossa data on jo valjastettu hyötykäyttöön ja sen avulla on saavutettu 12 prosentin säästöt energiankulutuksessa.

Datan hyödyntäminen tekee kiinteistönhuollosta tehokkaampaa, tasaisempaa ja helpompaa.
Hyödyt näkyvät neljällä eri suunnalla: kiinteistössä säästyy energiaa ja sitä kautta myös rahaa, asumismukavuus paranee ja huolto- ja korjaustoimenpiteitä pystytään suuntaamaan järkevämmin ja tehokkaammin.

Datan saa valjastettua työjuhdaksi Leanheat-järjestelmällä, jonka avulla kerättyä tietoa voi hyödyntää helposti. Järjestelmän kautta kiinteistön kunnon ja ylläpitotoimien valvominen hoituu nopeammin ja helpommin.

Leanheat-järjestelmä toimii niin kiinteistöjen omistajien, taloyhtiöiden, isännöinnin, huollon kuin energiayhtiönkin työkaluna. Jotta siitä saadaan paras mahdollinen teho irti, taustalle on hyvä rakentaa tiivistä yhteistyötä eri tahojen välille.

Järjestelmä helpottaa isännöinnin ja huollon työtä merkittävästi. Sen avulla näkee yhdellä silmäyksellä, onko järjestelmään kytketyssä kiinteistössä kaikki kunnossa. Käyttöliittymän visuaalinen näkymä antaa selkeän kuvan tilanteesta: lämpötilasta, ilmankosteudesta, lämmönjakohuoneesta, poikkeamista, hälytyksistä ja tehdyistä toimenpiteistä.

Isännöintiä kiinnostavat yleensä asuntojen sisäolosuhteet eli lämpötila ja ilmankosteus. Järjestelmän avulla voidaan seurata tilannetta ja löytää poikkeamat, esimerkiksi liian kylmät, kuumat ja kosteat asunnot, kertoo Leanheatin tuotekehitystiimiä vetävä Juha Saloheimo.

 

Järjestelmä säästää huollon resursseja Kankaanpäässä

Huollon näkökulmasta järjestelmä helpottaa töiden suunnittelua ja resurssien järkevämpää käyttöä. Siinä missä aiemmin on pitänyt ajaa paikan päälle katsomaan, onko kiinteistössä kaiken hyvin, saman näkee nyt etänä.

Vikatilanteiden kartoitus sujuu helpommin ja nopeammin, jolloin resursseja voidaan suunnata järkevämmin. Tämä säästää aikaa ja tehostaa huoltotoimenpiteitä, painottaa Leanheatin energiatehokkuusasiantuntija Noora Luokkala.

Tämä on huomattu muun muassa Kankaanpäässä, jossa energiayhtiö Vatajankosken Sähkö kehittää palvelujaan yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Hyödyistä on päässyt nauttimaan muun muassa AR Isännöinti, jonka työhön järjestelmä on tuonut nopeutta ja helpoutta.

Etähallinta helpottaa kiinteistön ylläpitoa ja huoneistokohtaista seurantaa. Ongelmatilanteissa vian paikantaminen nopeutuu ja näin reagointinopeus kasvaa, kuvailee yrittäjä ja isännöitsijä Aki Rajahalme AR Isännöinnistä.

Järjestelmän käyttäjillä on tukenaan Leanheatin energiatehokkuusasiantuntijoiden tiimi, joka seuraa kohteita ja tiedottaa esimerkiksi tarvittavista toimenpiteistä ja vikatilanteista. Lisäksi he koostavat lämmityskauden loputtua raportin lämmityskauden tapahtumista, säästöistä ja yleistilanteesta.

 

Porvoo on datan hyödyntämisen etujoukoissa

Leanheat-järjestelmässä ei ole vaikkapa sisälämpötilan tai ilmankosteuden osalta kiinteitä raja-arvoja, joiden ylittämisestä tulee hälytys. Sen sijaan datan perusteella pyritään ymmärtämään, miten kukin kiinteistö käyttäytyy ja mitkä ovat sen ”henkilökohtaiset” raja-arvot.

Meillä on dataa yhteensä jo 3000 kiinteistöstä eli yhteensä noin 150 000 asunnosta. Sen pohjalta pystytään ymmärtämään paremmin, miten asiat toimivat, ja pureutumaan juurisyihin: mistä jokin ongelma johtuu, Saloheimo sanoo.

Pitkin Suomea on jo vankkoja todisteita siitä, mitä kiinteistöissä pystytään saamaan aikaan datan avulla. Esimerkiksi Porvoossa pari vuotta sitten asennettu Leanheat-järjestelmä on ehtinyt kerätä kiinteistössä jo jopa 12 prosentin säästöt energiankulutukseen.

Toimitusjohtaja Johan Nyholm Porvoon OP-Isännöintikeskuksesta on syystäkin tyytyväinen.

Lämmitys on kiinteistöissä suurin yksittäinen kuluerä, joten säästö näkyy suoraan euroissa. Kulutus on pienentynyt ja sisälämpötila on nyt tasaisempi.

Porvoossa arvostetaan uusia, edistyksellisiä palveluja kiinteistöjen hoitamisen tukena. Leanheat-järjestelmä on nyt asennettu pilottikohteen lisäksi noin viiteenkymmeneen kiinteistöön, ja niistä odotetaan ensimmäisen kokonaisen lämmityskauden tuloksia seuraavaksi.