Kuva: PBE / Niko Laurila
Porvoon kaupungilla on kovat tavoitteet hiilineutraaliuden suhteen. Siihen antaa vahvaa tukea Porvoon Energia, joka etsii aktiivisesti ratkaisuja sekä energiankäytön että tuottamisen optimointiin. Danfoss Leanheatin avulla on tuotu älyratkaisuja molempiin.
 

Porvoon Energian ja Danfoss Leanheatin yhteistyö alkoi vuonna 2020 pilottihankkeen jälkeisellä projektilla, jossa 50 OP-Isännöinnin hallinnoimaa kiinteistöä kytkettiin lämmityksen optimoinnin piiriin. Lämmityksen ohjaus parantaa kiinteistöjen sisäolosuhteita ja vähentää energiankulutusta lämmityksen järkeistämisen myötä. Lisäksi kiinteistöistä saadaan reaaliaikaista dataa, jolla pystytään tehostamaan niiden ylläpitoa ja huoltoa. 

Energiansäästö vaihtelee kohteittain, sillä joukossa oli sekä yli- että alilämmitettyjä tiloja. Vanhemmissa taloissa on usein isompi säästöpotentiaali. Lisäksi kosteus- ja lämpötilamittauksen avulla pystytään puuttumaan nopeammin mahdollisiin epäkohtiin, kertoo lämmön ja tuotannon päällikkö Ari Raunio Porvoon Energiasta.  

Yhteistyön seuraavassa vaiheessa noukittiin lämmönohjauksen piiriin joukko julkisia rakennuksia, muun muassa päiväkoteja, kouluja, kirjasto ja paloasema. 

Kiinteistöjen käyttäjien ja huoltajien saamien hyötyjen lisäksi myös Porvoon Energialla pystytään tuottamaan lämpöä tasaisemmin, sillä ennakoivasti toimiva lämmityksenohjaus tasoittaa kaukolämmön kulutuspiikkejä. 

Lämpöakku tasapainottaa tuotantoa 

Seuraava vaihe on tuoda lisää älyä lämmöntuotantoon. Porvoon Energia rakensi jo viime vuonna lämpöä varastoivan lämpöakun, jonka ansiosta pystytään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Varastoidun lämmön avulla voidaan tasata kaukolämpökuormaa niin, että kulutuspiikkien aikana ei tarvitse käyttää huippulaitoksia. 

Tuotantoennusteemme perustuu sääennusteisiin ja käytön ennusteisiin, ja Leanheat on yksi palanen tässä. Tavoitteena on, että meillä olisi yksi integroitu järjestelmä, jolloin kiinteistöt ja tuotanto toimisivat yhdessä. Tämä tehostaisi järjestelmän käyttöä, Raunio sanoo. 

Porvoon Energian tuotantorakenteeseen on tulossa muitakin isoja muutoksia, sillä suunnitelmissa on toisen voimalan alasajo. Tällä hetkellä kartoitetaan, millä se voidaan korvata. 

Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä, ja haluamme olla ajan hermolla emmekä luota enää vain yhteen lämmönlähteeseen. Ajatuksena on korvata toinen voimala pienemmällä puuta polttavalla kattilalla, lämpöpumpuilla ja hukkalämmöllä. Kaupunki kasvaa koko ajan ja lämpöverkkoon tulee uusia kohteita, joille saadaan lämpöä siitä, mitä muualla on säästetty. Lämmön ei tarvitse aina tulla tuotantolaitokselta kuluttajalle, vaan se voi tulla myös kuluttajalta toiselle. 

Myös Danfoss Leanheatilla ollaan tyytyväisiä sekä yhteistyön sujumiseen että sen tuloksiin.  

Yhteistyömme on sujunut mutkattomasti heti ensimmäisestä yksittäisestä pilotista kohti energiajärjestelmän kokonaisoptimointia. Porvoon Energia kumppaneineen on tarjonnut äärettömän hienon mahdollisuuden edetä yhteistyössä kohti järjestelmää, jossa tuotanto, kaukolämpöverkko ja asiakkaat integroidaan saumattomasti yhteen. Tästä on mahtavaa jatkaa yhdessä kohti tavoitetta – hiilineutraalia Porvoota, sanoo energiapalvelujohtaja Jussi Kukkonen Danfoss Leanheatilta. 

 

Kaukolämmön hinnoittelu muuttuu 

Kesään mennessä on tulossa myös muita asiakkaille näkyviä muutoksia, sillä Porvoon Energia uudistaa kaukolämpötuotteensa.  

Perinteisesti kaukolämpöä ajatellaan niin, että on yksi tuote, jolla on yksi hinta. Sama tuote on koko verkon alueella, Ari Raunio sanoo. 

Mutta eri asiakasryhmille voisikin olla vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja. Me lanseeraamme uuden tuotteen, jossa on korkeampi perusmaksu, mutta halvempi energia. Näin sään heilahtelut eivät vaikuta hintaan niin paljon.