Pie­net­kin teot vievät meitä oikeaan suuntaan tais­te­lus­sa il­mas­ton­muu­tos­ta vastaan sekä kohti puh­taam­paa tu­le­vai­suut­ta. Tänäkin jouluna koh­dis­ta­mme jou­lu­muis­ta­mi­siin tar­koi­te­tut varat Puuni Oy:n to­teut­ta­man Joulupuuni-hii­li­nie­lun han­kin­taan.

https://puuni.fi/joulupuuni/